Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

ELİF CAN ÇELEBİESER


Uzman Klinik Psikolog / Çocuk-Ergen Terapisti
Uzman Klinik Psikolog Elif Can Çelebiser, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Lisans eğitimini yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Bursa Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları’nda ve Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında ODTÜ İletişim Topluluğu Gönüllü Eğitim Projesine katılmıştır. Bu proje kapsamında Ankara’da bulunan dezavantajlı okullarda gönüllü eğitmenlik yapmıştır. 2011-2012 yıllarında ANOBDER (Ankara Otistik Bireyler Derneği) gönüllü projesi kapsamında otizmli çocuklarla çalışmıştır. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde gönüllü olarak staj yapmış, çocuk ve ergen görüşmelerini ve test uygulamalarını izlemiş, sertifikalı uygulayıcı olduğu bazı değerlendirme testlerini uygulamıştır.Daha sonra eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Çocuk-Ergen Bölümünde devam etmiştir. 2013-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Minik Kalpler Projesi kapsamında gönüllü olarak sevgi evlerinde yapılan çalışmalarda yer almıştır. 2014-2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle terapi seansları yürütmüş ayrıca test değerlendirmeleri yapmıştır.

Eş zamanlı olarak, İstanbul Işıltı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde özel eğitim çalışmaları, test uygulamaları ve gözlem yapma imkanı bulmuş ve yarı zamanlı olarak çalışmıştır. Ayrıca, Bursa Nilvak Okulları’nda gönüllü staj yapmış ve bu süreçte okul öncesi çocuklarının gelişimlerini gözlemleme imkanı bulmuştur. Yüksek Lisans eğitimini ‘’Boşanma Sonrası Baba-Çocuk İlişkisini Anlamaya Yönelik Bitirme Projesi’’ ile tamamlamıştır. Çeşitli oyun terapi eğitimleri (Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Temas Theraplay), EMDR, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kum Tepsisi Terapisi, Dışavurumcu Sanat Terapisi alanlarında eğitimler almıştır. 2016 yılı itibariyle Bursa Spontan Danışmanlık Merkezi'nde çalışmaktadır.

Psikolog Elif Can Çelebiser’in aldığı eğitimler şunlardır:
Aile Danışmanlığı Eğitimi, Çocuk Değerlendirme Eğitimi, Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi, Riskli Ergenlerle Çaışmak için Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı Eğitimi, Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi Uygulama Eğitimi, Anne-Çocuk Terapisi Eğitimi, Çocuklarla Oyun Terapisi Aracı Eğitimi/ Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırması Sertifikalı Kodlayıcı Eğitimi, Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi, Çocuk ve Gençlerle Çözüm Odaklı Koçluk, Çocuklarda Görülen Kaygı Bozuklukları ve Etkin Tedavi Yöntemleri, Çocuklarda Görülen Kaygı Bozuklukları ve Etkin Tedavi Yöntemleri, Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi Eğitimi, Öfkeli ve Travmatize Çocuklarla Çalışma Eğitimi, Dışavurumcu Oyun Terapileri, MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi Uygulayıcı Eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Modül , Çocuk ve Gençlerle Sanat Terapisi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitimi, Kalp Merkezli Hipnoterapi, Esnek Sıralı Oyun Terapisi, Terapötik Kartlar Eğitimi, EMDR Eğitimi (1. Düzey), Çocuk ve Ergenlerde Görülen Davranış Problemleri için Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi, Çocuk ve Ergenlerle EMDR (1. Modül), Kişilik Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları Eğitimleri, Kalp Merkezli Hipnoterapi İleri Düzey Staj, Çocuklar için Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi, Çocuk ve Ergenler için Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi.

DANIŞMANLIK
WhatsApp chat