parallax background

Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

BİRSEL KANAT


Uzman Klinik Psikolog
Klinik Psikolog Birsel Kanat lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış ve mezuniyetin ardından Uludağ Üniversitesin Psikiyatri Polikliniği’nde stajını yapmıştır. Aynı zamanda 1996-2000 yılları arasında özel bir danışmanlık merkezinde çocuklarla çalışmıştır. 2016-2018 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’de Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve Klinik Psikoloji stajını Dört Çelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yataklı Serviste stajını yapmıştır.

Psikoloji alanında aldığı eğitimler arasında;
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi,
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 1. Düzey,
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 2.Düzey,
Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi ( Devam etmektedir ),
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi,
Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Giriş Modülü,
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı,
Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği - IV (WISCR - IV),
Çocuk Değerlendirme Paketi (Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,
Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
Good enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) yer almaktadır.