parallax background

Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

DAMLA YALÇIN


Burslu olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzmanlığına Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince “ Uyku yoksunluğunun depresyon, anksiyete, dikkat, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza üzerindeki etkileri”, “Ödül beklentisinin bilişsel süreçlere etkisi” ve “Sigara Kullanımı ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda çeşitli anaokulu, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır.Psikolog Damla Yalçın’ın Aldığı eğitim ve sertifikalardan bazıları şunlardır: Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası (Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği),Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi Uygulayıcı Sertifikası (Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği), Çocuk Testleri Eğitimi ve Uygulayıcı Sertifikası, Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi Sertifikası, Klinik Görüşme ve Teknikleri, Sanat Terapisi, Bağlanma Biçimleri Eğitimi, Travma ve Travmaya Müdahale, İstismar ve İhmal, Eğitimde Oyunlaştırma Eğitimi (Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM), Klinik Uygulama ve Testler Eğitimi (Yetişkin ve Çocuk Psikopatolojileri, Klinik Görüşme Teknikleri ve Beceri Eğitimi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yaratıcı Dramaya Giriş, Çocuklarla Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Psikofarmakoloji, Çift Terapisinde İlke ve Yaklaşımlar, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi). Şu anda Spontan Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmakta ve kurumsal şirketlerde örgütsel psikolog olarak görev almaktadır.