PEABODY TESTİİ

Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de L.Lody ve M.DUNN tarafından hazırlanmıştır. Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarınca Türkçeye uyarlanmıştır.


3-17 yaş arasındaki çocukların ALICI DİL YAŞINI ölçmeye yarayan bir testtir.

BENDER GESTALT TESTİ

Bender Gestalt Testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için kullanılan gelişimsel bir testtir. Regresyon, fonksiyon kaybı ya da organik hasarların tespiti için ışık tutar.


5 yıl 6 ay ve 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

CATTELL ZEKA TESTİ 2A

Catell Zeka Testi, bir performans testidir.

7 yıl 6 ay ile 14 yıl 0 ay

arasındaki bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 25 dakikadır.

FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

Öğrenme güçlüğü yaşayan, okuma – yazmaya geçemeyen çocuklara uygulanan bir görsel algı testidir. Şekil – zemin ilişkisi, objenin mekandaki pozisyonu ve mekan ilişkilerini inceler.

4 yıl ve 7 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır.

AGTE- ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

AGTE,

0 -6 yaş arasındaki çocukların şu anki gelişimini değerlendirmek üzere kullanılır.

Aileden alınan bilgiler doğrultusunda yapılır. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme bakımından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve gerekli önlemin laınmasına olanak sağlar.

D2 DİKKAT TESTİ

9 – 60 yaş arası bireylere uygulanır.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Stanley D. Porteus tarafından geliştirilen test, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

7 – 14 yaş arasındaki bireylere uygulan bir zeka testidir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

5 – 6 yaş aralığındaki (60-72 ay) çocuklar için konsantrasyon testidir.