parallax background

Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

ESRA ÖZBEY


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli eğitimlere katılmı ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nde Yel Değirmeni Projesi ile İstanbul’daki dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla Dışavurumcu Sanat ve Çatışma Dönüşümü Çalışmasında aktif görev almıştır. Psikolog Esra Özbey, Psikanalist Dr. Nancy Mcwilliams’ın yayın ve çalışmalarını yakından takip etmekte ve depresyon, kişilik bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları gibi konularda eğitim ve araştırmalarını sürdürmektedir. Uludağ Üniversitesi’nde 2018 yılında başlamış olduğu Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans dönemi ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi’nden Psikolojik İlk Yardım, California Üniversitesi’nden Otistik Bozukluk ve Bağımlılıklar, Chicago Üniversitesi’nden Günlük Hayatın Nörobiyolojisi gibi çeşitli konularla ilgili coursera sitesi aracılığıyla online eğitimlere katılmış, ayrıca kişilik değerlendirme gibi bazı konularda sertifikalı eğitimler almıştır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. Çalışma alanı yetişkin ve ergenler için bireysel psikoterapi olup, terapi yaklaşımı olarak psikanalitik psikoterapi ve bilişsel-davranışçı terapi ekollerini takip etmektedir. Danışanlarla temel çalışma alanları nevrotik hastalar için depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, çocuklarda ve ergenlerde başarı danışmanlığı, psikotik düzeydeki hastalar için ise destekleyici psikoterapi gibi konular yer almaktadır. Fit16 Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Merkezi’nde psikolog olarak staj yapmıştır. Uludağ Üniversitesi’nde ‘’Yeme Bozuklukları’’ ile ilgili akademik çalışmalar yaptığı Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte ve Spontan Danışmanlık’ta bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.