parallax background

Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

SELEN KORKMAZ


Psikolog / Aile Danışmanı
2017 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli proje ve eğitimlere katılarak mesleki anlamda kendini geliştirmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında gönüllü olarak görev almış ve Bolu Toplum Ruh sağlığı Merkezinde gönüllü staj yapmıştır. Staj süresince Bipolar Bozukluk ve Şizofreni üzerine kendisini geliştirmiştir. Lisans eğitimimin son yılında (2017) Doç. Dr. Hatice Kafadar’ dan nöropsikolojik test eğitimleri alarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almış ve bu alanda gönüllü katılımcılarla uygulamalar yapmıştır. Bursa'da Spontan Psikolojik Danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. 2017 yılında psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimine katılıp süpervizyonumu tamamlamış ve aile danışmanı olmuştur Psikolog Selen Korkmaz’ın aldığı diğer eğitimler arasında şunlar yer almaktadır:

Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyunculuk ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi, Aile Danışmanlığı Eğitimi (Bursa Teknik Üniversitesi, 450 saat), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapileri 1.Düzey Eğitimi ve 2. Düzey Eğitimi, Kimyasal Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi (Cyprus Mental Health İnstitute), MMPI Kişilik Değerlendirme Testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri). Uyguladığı nöropsikolojik testler ise şöyledir: Çizgi Yönü Belirleme Testi (ÇYBT), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Porteus Labirentleri, Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Benton Yüz Tanıma Testi, Boston Adlandırma Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD), Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT), Saat Çizme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM), Stroop Testi Tbag Formu, Rey Karmaşık Figür Testi (RKFT), Londra Kulesi Testi (LK), Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (ÖKTEM-SBST), İşaretleme Testi (İT). Psikolog Selen Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte ve Bursa Özel Spontan Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Psikolog ve Aile Danışmanı olarak çalışmaktadır.