parallax background

Spontan'ın Uzmanları

Dalında uzman danışmanlarımızla hemen her konuda hizmet vermekteyiz.Tecrübe ve eğitimleri ile farklılıklarını kanıtlamış olan uzmanlarımız online terapi hizmeti de vermektedirler.
Spontan Danışmanlık; Sayın Psikolog Yılmaz GÜRKAN liderliğinde, firma eğitimlerinden bireysel danışmanlıklara, eğitim kurumlarının danışmanlıklarından uzman eğitimlerine kadar her konuda destek ve hizmet vermektedir.

YILMAZ GÜRKAN

Psikolog, Aile ve Çift Danışmanı / İnsan Kaynakları Danışmanı
Ankara üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Askerlik sonrasında 1983 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışmaya başlayıp; Bursa E tipi cezaevi, Bursa H tipi Kapalı cezaevi , Burhaniye Kapalı cezaevi ve Bilecik Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında psikolog olarak görev yapmış, 2007 yılında da emekli olmuştur. 1977 yılında öğrencilikten itibaren Türk Psikologlar Derneğine Üye olmuştur. 1995 yılında Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesinin Yönetim Kurulu üyeliğine kabul edilmiş olup halen 2008 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 2000 yılında Part time psikolog olarak çalışmaya başladığı Çağdaş Nova Dershanelerindeki görevine devam etmektedir. 2013 yılından bu yana aynı zamanda Çağdaş Nova Dershanelerinde Kurum Müdürü olarak görevlendirilmiştir.


2006 yılında İnegöl Özel Kosova Ufkum Eğitim Kurumlarında (anaokulu –ilkokul) danışmanlık görevine devam etmektedir. 2007 yılında Hadim Alışveriş Merkezlerinde eğitim vermeye başlayan Yılmaz Gürkan 2008 yılında aynı işletmenin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne atanmış olup 2015 yılı şubat ayına kadar bu görevine sürdürmüştür. Aynı kuruma şu anda haftada 2 gün olarak danışmalık hizmetini yürütmektedir. Hadim Alışveriş Merkezleri’nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev aldığı süre içerisinde İnsan kaynakları biriminin yapılandırılması, İSO 9001 KYS ve 10002 Müşteri memnuniyeti sisteminin kurulması, Performans Değerlendirme sisteminin kurulması, Personel ve Yönetici Oryantasyon programlarının hazırlanması, Algorizma yazılımının hayata geçirilmesi gibi faaliyetlerde bulunarak ve yerine genç dinamik bir kadro yetiştirip İK sisteminin yeniden yapılanmasına katkıda bulunmuştur. 32 yıllık meslek hayatı boyunca Stresle Başa çıkma, Aile ve Evlilik Terapisi, Ailede Aldatma, Bilişsel Davranışçı Terapi, Ders Çalışma Becerileri, Transaksiyonel Analiz Terapi Modeli Eğitimi, Sınav Kaygısıyla baş etme, Sağlık Psikolojisi, Çözüm Odaklı Terapi , 1.2. Kademe Hipnoz Eğitimi , Terapötik Kartlar Eğitimi, Beden dili ve Diksiyon Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, Oyunculuk Eğitimi, Öfke Kontrolü Eğitimi, İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi, İso 9001-10002 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi, Eğitimde Yaratıcılık ve Eğitim Tasarımı Eğitimi, İnteraktif Eğitim Araçları Eğitimi ve Logo Terapi (halen devam etmekte)eğitimleri almıştır. Emekli olduktan sonra İnteraktif Eğitim alanıyla ilgilenmeye başlamıştır. 2011 yılından itibaren İnteraktif Eğitim ve Eğitim araçları konusunda birçok eğitime katılmıştır. Bu konuda Türkiye’de öncülük yapan Metalog firmasının Eğitimleri ve Ekipmanları özel bir yer tutmaktadır. Birçok Eğitim Kurumunda ve İşletmede; Etkin İletişim, Stresle Başaçıkma, Kişisel Farkındalık, Eğiticinin Eğitimi, Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi, Takım Çalışmaları Eğitimi ve Yaşantı Gurupları Eğitimleri gibi eğitimler vermiştir. Hadim AVM dışında iki firmaya daha İK danışmanlığı yapmaktadır.2014 yılında; Spontan Psikolojik danışmanlık merkezinin kurucu ortağı olarak kendi ofisinde çalışmaya başlamıştır. Özellikle yetişkinler, ergenler ve Ailelerle çalışmaktadır. Halen Türk Psikologlar Derneği Bursa Şb. Başkanlığını ve İnsan Kaynakları ve Personel Yöneticileri Derneğinin başkan yardımcılığını yürütmektedir. Tiyatro, futbol, masatenisi, voleybol, resim, kitap okumak ve fotoğrafçılık hobileri arasındadır. Hadim AVM İK müdürlüğü sırasında 2010 -2014 yılarında çalışma arkadaşlarıyla birlikte beş kez üst üste Kariyernet İnsana saygı Ödülünü ve 2 013-2014 yıllarında da TPF İnsan Kaynakları Uygulamaları ödülünü almaya hak kazanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SARA P. ÖZEN


Sosyal Pedagog / Sanat Terapist
1988 de doğan Sara Pires, bir ressamın ve bir halı tasarımcısının kızıdır.
Hollanda da "Sosyal Pedagoji" Okudu. Orada yepyeni bir kültür karışımı ve yeni dillerle tanıştı. Bu süreçler, insanların birbirinden hem çok farklı olduklarını, aynı zamanda benzer problemleri olduğunu fark ettirdi. İnsanların problemlerini çözmelerine nasıl yardım edebileceği sorusuna yöneldi.
2. Bölüm olarak "Sanat Terapisi" eğitimi aldı. "Çocukların Sorunları" ile ilgili tecrübesi sayesinde, Yurt dışındaki farklı okullarda "Sosyal Pedegoji ve Sanat Terapisi" konularında danışmanlıklar yaptı.

2014 yılında Türkiye ye geldi ve bir aile kurdu. Çalışmaya, öğrenmeye ve en önemlisi de, yeni insanları tanımaya ve insanların her birini bambaşka hem de birbiriyle aynı yapan şeyi anlamaya çalışmaya devam ediyor. “Kendisi Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Flemenkçe ve Fransızca dillerinde de danışmanlık vermektedir.”
Hollanda da Farklı Konularda Uygulamalarda bulunup tecrübe edindi. Bunlardan birkaçı aşağıda belirtildiği gibidir.
* 3 yıl Fleks kinderopvang'da (Hollanda’da sosyal pedagog). *2 yıl Sosyal pedagog Stichting Sport'ta ve begeleiding.
*Otizm ve sanat terapisi rehberliği
*Bir çocuğun eğitime duyarlı olması için metodik yöntemler ve yetenekler.
*Disleksi ve farkındalık eğitimi
*Sanat terapisi ve kişisel bilinçlendirme eğitimi
*Metodik Beceriler Sosyal Beceriler Eğitimi
*Örgütsel Beceriler Eğitimi
*Profesyonellik ve Kalite Güvencesi Eğitimi
*Birey ve toplum İnsanlar davranış bozukluğu
*Emek ve toplum beceriler eğitimi
*Bakım ve özgüven bozukluğu eğitimi

MİNE ALTINSOY TUNÇ


Uzman Klinik Psikolog (Çocuk, ergen ve yetişkin)
2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Okan Üniversitesi’ nde Bilişsel Davranışçı Terapi Odaklı Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı) yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu uzmanlık eğitimi, klinik psikoloji ve kuramsal eğitimin yanında psikoterapi pratiği ve süpervizyonları da içermektedir. Lisans hayatı boyunca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümü, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ nda gönüllü staj girişimlerinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulubü’ nde aktif olarak çalıştı. Lisans eğitiminin ardından bir yıl özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde psikolog ve eğitim koordinatörü pozisyonunda ve iki farklı anaokulunda psikolog olarak çalıştı. Yüksek lisans hayatı boyunca da Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia-2 Psikiyatrik Tedavi Kliniği, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Psikiyatri Servisi ve İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi Nöropsikiyatri Kliniği’ nde gönüllü staj girişimlerinde bulundu. Yüksek lisans eğitimine devam ederken özel bir anaokulunda psikolog olarak çalıştı ve aile seminerleri düzenledi. Eğitim hayatı boyunca ulusal lisans ve lisansüstü psikoloji kongrelerine katıldı. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. Uzmanlık Alanı: Bireysel (Yetişkin, Ergen ve Çocuk) Terapi olup, terapi eğitimi/yaklaşımı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi , çocuklar ve yetişkinler için Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi - Deneyimsel Oyun Terapisidir. Çalışma Alanları yetişkinlerde depresyon, fobi, panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi psikopatolojilerin yanı sıra suçluluk ve utanç duyguları, karar vermede güçlük, çaresizlik ve değersizlik duyguları, korku ve kaygılar, öfke kontrol sorunları, tükenmişlik ve kişisel farkındalığı arttırma konularıdır. Çocuklarda ise depresyon, kaygı, davranış ve uyum problemleri, travmatik yaşantılar (boşanma, ölüm vs.)dır. Şu an İstanbul ve Bursa’ da olmak üzere özel danışmanlık merkezlerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yönelimli Psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

DAMLA YALÇIN


Burslu olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Uzmanlığına Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince “ Uyku yoksunluğunun depresyon, anksiyete, dikkat, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza üzerindeki etkileri”, “Ödül beklentisinin bilişsel süreçlere etkisi” ve “Sigara Kullanımı ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Aynı zamanda çeşitli anaokulu, rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Psikolog Damla Yalçın’ın Aldığı eğitim ve sertifikalardan bazıları şunlardır: Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası (Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği),Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi Uygulayıcı Sertifikası (Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği), Çocuk Testleri Eğitimi ve Uygulayıcı Sertifikası, Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi Sertifikası, Klinik Görüşme ve Teknikleri, Sanat Terapisi, Bağlanma Biçimleri Eğitimi, Travma ve Travmaya Müdahale, İstismar ve İhmal, Eğitimde Oyunlaştırma Eğitimi (Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM), Klinik Uygulama ve Testler Eğitimi (Yetişkin ve Çocuk Psikopatolojileri, Klinik Görüşme Teknikleri ve Beceri Eğitimi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yaratıcı Dramaya Giriş, Çocuklarla Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Psikofarmakoloji, Çift Terapisinde İlke ve Yaklaşımlar, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi). Şu anda Spontan Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmakta ve kurumsal şirketlerde örgütsel psikolog olarak görev almaktadır.

BİRSEL KANAT


Uzman Klinik Psikolog
Klinik Psikolog Birsel Kanat lisans eğitimini 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış ve mezuniyetin ardından Uludağ Üniversitesin Psikiyatri Polikliniği’nde stajını yapmıştır. Aynı zamanda 1996-2000 yılları arasında özel bir danışmanlık merkezinde çocuklarla çalışmıştır. 2016-2018 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’de Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve Klinik Psikoloji stajını Dört Çelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yataklı Serviste stajını yapmıştır.

Psikoloji alanında aldığı eğitimler arasında;
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi,
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 1. Düzey,
Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi 2.Düzey,
Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi ( Devam etmektedir ),
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi,
Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Giriş Modülü,
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı,
Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği - IV (WISCR - IV),
Çocuk Değerlendirme Paketi (Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,
Ankara Gelişim Tarama Envanteri,
Good enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) yer almaktadır.

ORTAÇ İKİZLER


Psikolog / Kurum Müdürü
Psikolog Ortaç İkizler 2013 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden İngilizce lisans dilinde mezun olmuştur. Bu süreçte kişiye özel SPSS eğitimi vermiştir. Ardından Sempati Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde 1 yıla yakın çalışmış olup, askerlik görevi için gittiği Denizli ilinde psikologolarak hizmete başlamıştır. 9 aylık görevi süresince haftalık ve aylık düzenli psikolojik danışmanlık yapmış olup genel olarak antisosyal eğilim, anksiyete, depresyon, iki uçlu bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal fobi alanlarında danışmanlığını sürdürmüştür. Askerlik süresince "İntihar ve intihara teşebbüsü önleme", "Empati ve iletişim", "Ortam değişikliğinde uyum sağlama, uyumsuzluğun temel etkenleri ve çözüm süreci" konularında seminerler vermiştir. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Bosna Hersek'te, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yüksek lisansına başlamıştır.

Ortaç İkizler, 2016 itibariyle başladığı klinik psikoloji yüksek lisansını devam ettirmektedir. Bitirme tezinin konusu "Özgüven ve boşanma arasındaki ilişkiyi anlamak: Cinsiyet bir fark yaratıyor mu?" olup, bu konudaki araştırmalarına devam etmektedir. 2016 yılının Kasım ayı itibariyle Bursa'nın köklü özel eğitim kuruluşlarından biri olan BESMER'de çalışmaya başlamış olup buradaki işine devam etmektedir. 2016 yılı Aralık ayında ise Dr. Neslihan Akkişi Kumsar'dan 6 ay süren "Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimini almıştır. 2018 yılı itibariyle Hayat Pınarı Rehabilitasyon Merkezi'nde kurum müdürü olarak görev yapmaktadır.

ESRA ÖZBEY


Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli eğitimlere katılmı ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nde Yel Değirmeni Projesi ile İstanbul’daki dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarla Dışavurumcu Sanat ve Çatışma Dönüşümü Çalışmasında aktif görev almıştır. Psikolog Esra Özbey, Psikanalist Dr. Nancy Mcwilliams’ın yayın ve çalışmalarını yakından takip etmekte ve depresyon, kişilik bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları gibi konularda eğitim ve araştırmalarını sürdürmektedir. Uludağ Üniversitesi’nde 2018 yılında başlamış olduğu Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Lisans dönemi ve sonrasında John Hopkins Üniversitesi’nden Psikolojik İlk Yardım, California Üniversitesi’nden Otistik Bozukluk ve Bağımlılıklar, Chicago Üniversitesi’nden Günlük Hayatın Nörobiyolojisi gibi çeşitli konularla ilgili coursera sitesi aracılığıyla online eğitimlere katılmış, ayrıca kişilik değerlendirme gibi bazı konularda sertifikalı eğitimler almıştır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir. Çalışma alanı yetişkin ve ergenler için bireysel psikoterapi olup, terapi yaklaşımı olarak psikanalitik psikoterapi ve bilişsel-davranışçı terapi ekollerini takip etmektedir. Danışanlarla temel çalışma alanları nevrotik hastalar için depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, çocuklarda ve ergenlerde başarı danışmanlığı, psikotik düzeydeki hastalar için ise destekleyici psikoterapi gibi konular yer almaktadır. Fit16 Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Merkezi’nde psikolog olarak staj yapmıştır. Uludağ Üniversitesi’nde ‘’Yeme Bozuklukları’’ ile ilgili akademik çalışmalar yaptığı Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte ve Spontan Danışmanlık’ta bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

BÜŞRA ARIKAN


Uzman Klinik Psikolog
Yeditepe Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Klinik psikoloji alanında uzmanlığını University of East London’da tamamlamıştır. Tezinde BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) odaklı yaklaşımların, stresi azaltma ve iyi oluş (well-being) durumunu arttırma üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Ulaştığı sonuçlar klinik alanındaki çalışmalara katkı sağlar niteliktedir. Uzmanlığı süresince Sistematik Aile Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi üzerine makaleler yazmıştır. Lisans döneminde Bostancı Doğa Koleji’nde stajyer psikolog olarak görev almış, ardından GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik stajını tamamlamıştır. Bu sırada Darüleceze Yaşlı Bakımevi’nde gönüllü katılımlarda bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Büşra Arıkan, Spontan Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda kurumsal şirketlerde örgütsel psikolog olarak projelerde yer almaktadır.

OYA SÜMER


Oya Sümer 1990 yılında Atatürk Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Fakültede Pedodonti Anabilim Dalı'nda doktora yapmıştır. 13 tane bilimsel araştırması çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. ADSM' de uzun yıllar Pedodontist olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı TSM Bölümü’nü bitirmiştir. 2010 yılında ilk albümü "Şarkıdan Türküye Yana Yana" , 2017 yılında ikinci albümüm "Türküden Şarkıya Aşk" çıkmıştır. Diş Hekimliği mesleğinin yarattığı stres ve omurgaya olan olumsuz etkilerini yenmek için sağlık üzerine olan olumlu etkileri bilimsel araştırmalarla ispatlanmış bir uygulama olan yogaya yönelerek İstanbul Yoga Merkezi'nin "Yoga Eğitmenlik Sertifikası" programına katılmıştır. Yoga Merkezi, çalışmalarını Hindistan' daki Uluslararası Vivekananda Yoga Üniversitesi'nin Akademik Yoga Programı doğrultusunda yapılandırmaktadır. 1 yıl süren eğitim çalışmaları ve Hindistan' daki 15 günlük yoğun bir staj döneminin ardından 2013 yılında Vivekananda Yoga Üniversitesinin ‘’Bharativa onaylı Yoga Eğitmenliği Sertifikası’’ almıştır. Halen Yoga eğitmeliği yapmakta ve müzik çalışmalarına devam etmektedir.

Oya Sümer’in uyguladığı Hatha yoga, Hindistandaki Vivekananda Yoga Üniversitesi’ nin programıdır. Yoga, kişilerde subjektif olarak hoşnutluk, zihinsel berraklık, gevşeklik, içsel özgürlük ve huzur hissi yaratan bir alıştırmadır. Yoga; kas, iskelet, eklem, endokrin, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, lenfatik ve boşaltım sistemleri, zihin ve ruh için yararlıdır.

SELEN KORKMAZ


Psikolog / Aile Danışmanı
2017 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince çeşitli proje ve eğitimlere katılarak mesleki anlamda kendini geliştirmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında gönüllü olarak görev almış ve Bolu Toplum Ruh sağlığı Merkezinde gönüllü staj yapmıştır. Staj süresince Bipolar Bozukluk ve Şizofreni üzerine kendisini geliştirmiştir. Lisans eğitimimin son yılında (2017) Doç. Dr. Hatice Kafadar’ dan nöropsikolojik test eğitimleri alarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almış ve bu alanda gönüllü katılımcılarla uygulamalar yapmıştır. Bursa'da Spontan Psikolojik Danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. 2017 yılında psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimine katılıp süpervizyonumu tamamlamış ve aile danışmanı olmuştur. Psikolog Selen Korkmaz’ın aldığı diğer eğitimler arasında şunlar yer almaktadır: Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyunculuk ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi, Aile Danışmanlığı Eğitimi (Bursa Teknik Üniversitesi, 450 saat), Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapileri 1.Düzey Eğitimi ve 2. Düzey Eğitimi, Kimyasal Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi (Cyprus Mental Health İnstitute), MMPI Kişilik Değerlendirme Testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri). Uyguladığı nöropsikolojik testler ise şöyledir: Çizgi Yönü Belirleme Testi (ÇYBT), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Porteus Labirentleri, Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Benton Yüz Tanıma Testi, Boston Adlandırma Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD), Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT), Saat Çizme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM), Stroop Testi Tbag Formu, Rey Karmaşık Figür Testi (RKFT), Londra Kulesi Testi (LK), Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (ÖKTEM-SBST), İşaretleme Testi (İT). Psikolog Selen Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini sürdürmekte ve Bursa Özel Spontan Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Psikolog ve Aile Danışmanı olarak çalışmaktadır.